GDPR - Oversikt og Dokumentasjon

GDPR - Komplett dokumentasjon av personvernet i bedriften

Datatilsynet: Bedriften er forpliktet til å dokumentere etterlevelse av kravene til et godt personvern.

Ledelsen har et spesielt ansvar for å utarbeide policy, målsetning, identifisere forpliktelser, klarlegge intern organisering og tydelig identifisere ansvar og myndighet. Ledelsen har også ansvar for at nødvendige prosedyrer og instrukser kommer på plass.

Dokumentasjonen over bedriftens personvern-rutiner skal alltid være tilgjengelig for de ansatte i virksomheten, og på forespørsel fra forretningsforbindelser og tilsynsmyndigheter.

Hva Consolid leverer

Consolid PVD er et ferdig sett med dokumenter som raskt tilpasses til bedriften.

Dokumentasjonen dekker de vanligste emnene og gjør at dere får en god oversikt over hva GDPR dreier seg om, og hvor det må gjøres tilpasninger.

Tekstene er organisert i et hoveddokument med vedlegg. De temaene som ikke er relevante fjernes.

Hoveddokumentet vil etter hvert fremstå som en meget god oversikt over personvernrutinene i bedriften, og være et dokument som brukes i opplæring av ansatte og som kan legges frem på forespørsel fra forretningsforbindelser og myndigheter.

Målet er å gi bedriften trygghet for at regelverket er forstått, ivaretatt og under kontroll.

INNHOLD:  HOVED-DOKUMENT OG VEDLEGG

  • Hoved-dokument som systematisk gjennomgår og beskriver rutiner for personvern for ansatte og forretningsforbindelser
  • Personvernerklæring
  • Databehandleravtaler
  • Taushetserklæring i forbindelse med ekstern databehandling
  • Taushetserklæring for ansatte
  • Beskrivelse av regler og rutiner for datasikkerhet
  • Sikkerhetsinstruks for ansatte
  • Systemutvkling og personvern
  • Protokoller over behandlingsaktiviteter

Kontakt Consolid for mer informasjon