Har dere et behov for å komme i gang med ISO-baserte ledelsessystemer?

Flere bransjer opplever at viktige kunder i økende grad krever dette. Consolid AS har utviklet ledelses-systemer bygget på Office 365/SharePoint Online og Google Workspace:

Ledelsessystemer basert på Google G Suite eller Office 365 / SharePoint
  • Ledelsesprosesser og rapportering
  • Drift- og produksjons-prosesser
  • Planlegging, evaluering og forbedring
  • Risikostyring
  • Registrering og behandling av avvik

Vi utnytter alle de mulighetene som allerede finnes på disse plattformene, og setter det i system. Herfra bygger vi opp elementene som er nødvendige for å dokumentere bedriftens tilpasning til ISO standardene. Systemet distribueres som et web-sted til ansatte i bedriften.

Velkommen til demonstrasjon av våre løsninger

Telefon: 90 75 58 49

Få innsikt i hvordan dere på en rask og enkel måte kommer i gang med kontinuerlig forbedringsarbeid basert på ISO-standardene.
Dette er selvfølgelig gratis og helt uten forpliktelser.