Er det aktuelt for bedriften å komme i gang med ISO-baserte rutiner for kvalitet, miljø, hms eller it-sikkerhet?

Flere bransjer opplever at viktige kunder i økende grad krever dette. Consolid AS er et Tananger-basert firma som har utviklet rammeverk for ledelses-systemer bygget på Office 365/SharePoint Online og Google Apps:

  • Ledelsesprosesser og rapportering
  • Drift- og produksjons-prosesser
  • Planlegging, evaluering og forbedring
  • Risikostyring
  • Registrering og behandling av avvik

Vi utnytter alle de mulighetene som allerede finnes på disse plattformene, og setter det i system. Herfra bygger vi opp elementene som er nødvendige for å dokumentere bedriftens tilpasning til ISO standardene. Systemet distribueres som et web-sted til ansatte i bedriften.

Velkommen til demonstrasjon av løsninger hos oss i Tananger

(For tiden ingen planlagte nye datoer)

.. men TA KONTAKT for egen avtale

på telefon: 90 75 58 49

Få innsikt i hvordan dere på en rask og enkel måte kommer i gang med kontinuerlig forbedringsarbeid basert på ISO-standardene.

*****

Hammaren 23, Risavika, Tananger

*****