Styringssystemer for bedrifter

ISO 9001 baserte kvalitetssystemer og andre ledelsessystemer

Kvalitet / Miljø / IT-sikkerhet

Lang og solid erfaring - rimelige og effektive løsninger

Kontinuerlig forbedring

ISO Sertifisering - bli en mer attraktiv leverandør for viktige kunder og større innkjøpere

Kontinuerlig forbedringsarbeid basert på ISO-standardene - Vi hjelper dere!

Produkter, rådgivning og tjenester

Vi kan hjelpe dere så mye som dere ønsker for å nå de målene som dere har satt

Ta kontakt for mer informasjon, demo og gode tilbud på våre produkter og tjenester

-----

Consolid AS

Hammaren 23

4056 Tananger

90 75 58 49

post@consolid.no

www.consolid.no