Våre løsninger på Google Workspace og Microsoft 365/SharePoint inkluderer rutiner for registrering og behandling av avvik og andre sakstyper. For bedrifter med større krav til funksjonalitet i et registreringssystem, kan vi også tilby:

avvik.com

High-end registreringssystem for avvik og andre saks-typer

Regisreringssystemet avvik.com

Noen av styrkene til systemet

  • Tilpasning til bruker: Virkemåten for systemet, og alle innstillinger (inkludert valgbare kategorier og typer) er mulig å tilpasse til den enkelte kunde behov
  • Mulighet for å inkludere eksterne personer i behandling av en sak
  • Registrering og oppfølging av vernerunder og inspeksjoner (Audits)
  • Risikovurdering på saksnivå