HMS/Internkontroll tilpasset bedriften basert på Google G Suite

HMS / Internkontroll basert på Google G Suite

Systemet inneholder forslag og organisering av alle elementene som kreves i Internkontrollforskriften. Svært mye er allerede gjort. Med utgangspunkt i et kartleggingsskjema finner vi ut hvilke deler av systemet som dere har behov for. Det videre arbeidet vil bestå i å tilpasse rammeverket til konkret behov i egen bedrift, og å dokumentere interne rutiner og forhold.

KOM RASKT IGANG

Deler av designet og bruk av bilder og icons velger dere selv.

  • Google G Suite: Enklere, sikrere og billigere
  • Sømløst på PC, MAC, brett og telefon
  • Bruk programvare og kompetanse som dere allerede har
  • Reduser kostnader til opplæring og årlig lisensiering

Ta kontakt, så blir vi enige om et opplegg for:

HMS / Internkontroll basert på Google G Suite
  • Installasjon i eget domene (eksisterende sky-løsning)
  • Opplæring og starthjelp i egen bedrift
  • Bruks- og support-avtale

Consolid ønsker  å være deres faste konsulent/rådgiver innen disse fagområdene

Eksempel

(Her får du et godt inntrykk av oppbyggingen.)