HMS/Internkontroll tilpasset bedriften basert på Google G Suite

HMS / Internkontroll basert på Google G Suite


Systemet inneholder forslag og organisering av alle elementene som kreves i Internkontrollforskriften. Svært mye er allerede gjort. Med utgangspunkt i et kartleggingsskjema finner vi ut hvilke deler av systemet som dere har behov for. Det videre arbeidet vil bestå i å tilpasse rammeverket til konkret behov i egen bedrift, og å dokumentere interne rutiner og forhold.

KOM RASKT IGANG

Ta kontakt for gode tilbud på:

HMS / Internkontroll basert på Google G Suite
  • Installasjon i eget domene (eksisterende sky-løsning)
  • Opplæring og starthjelp i egen bedrift
  • Bruks- og support-avtale

Consolid ønsker  å være deres faste konsulent/rådgiver innen disse fagområdene

Eksempel

(Her får du et eksempel på hvordan det kan bygges opp.)