Kvalitetssystem basert på G Suite og tilpasset kravene i ISO 9001:2015

Kvalitetssystemer basert på Google G Suite

Systemet er basert på G Suite og inneholder forslag til de fleste ledelseslementene som kreves i standarden. Svært mye er gjort, og det som gjenstår er å tilpasse til egen bedrift og å dokumentere egne produksjons-prosesser.

KOM RASKT IGANG

Bruk av bilder og icons velger dere selv, og inkluderer dokumentasjon etter behov.

  • Google G Suite: Enklere, sikrere og billigere
  • Sømløst på pc, mac, brett og telefon
  • Bruk programvare og kompetanse som dere allerede har
  • Reduser kostnader til opplæring og årlig lisensiering

Ta kontakt for et godt tilbud på:

Kvalitetssystemer basert på Google G Suite
  • Installasjon i eget domene (eksisterende sky-løsning)
  • Opplæring og starthjelp i egen bedrift
  • Bruks- og support-avtale

Consolid ønsker  å være deres faste konsulent/rådgiver innen disse fagområdene.

Eksempel

(Her får du et eksempel på hvordan systemet kan bygges opp.)