Kvalitet og sikkerhet

Hva er nødvendig

Det er unødvendig å investere i et spesialsystem for å oppfylle kravene i en ISO-standard. De omfattende business-løsningene som leveres i dag gjennom f.eks Google G-Suite og Office 365 inneholder allerede nok funksjonalitet til å ivareta registrering og nødvendig dokumentasjon.

Ofte innehar de ansatte også allerede nok kompetanse og interesse til å kunne utnytte denne programvaren på en ny måte. På denne måten utnytter man altså programvare og kompetanse som man allerede har, og reduserer kostnadene til opplæring og årlig lisensiering.

ISO standardene stiller ingen krav til hvordan systemet skal se ut. Det er bruk og virkning av systemet i bedriften som er viktig.

Løsninger

Consolid AS leverer rammeverk som bygger på Google G-Suite eller MS-Office 365/Sharepoint. Systemene inneholder alle de viktige ledelseselementene, og er klargjort for å innføre bedriftens egne produksjons- og drifts-prosesser. Vi ser på et kvalitetssystem som et dokumentasjonssystem, og ønsker ikke å levere funksjonalitet som bedriften ikke har behov for, og heller ikke har tid til å bruke på en skikkelig måte.

GDPR/Personvern

Kravene i det nye Europeiske regelverket vil bety økt bevissthet og åpenhet om hvordan personopplysninger lagres og brukes i hele samfunnslivet. Personvernet kan ikke lenger overses. Å kreve innsyn i hvordan en viktig leverandør forholder seg til personlovgivningen vil bli nødvendig. Tillit og et rykte om godt personvern vil bli en viktig del av den totale kvaliteten som en virksomhet representerer. Personvern er kommet for å bli.

Våre modeller inneholder alle de elementene som er nødvendige for å oppfylle og dokumentere bedriftens tilpasning til nye regler for personvern.

Er dette interessant?

eller ta kontakt for mer informasjon