Consolid CLS - Ledelsessystemer basert på Google G Suite eller MS Office 365 - SP

Våre priser og prismodeller

1.  Etablering i eget domene med nødvendige tilpasninger: Fra ca 10.000 (avhengig av kompleksitet).
2.  Opplæring: Etter avtale.
3.  Bruks- og support-avtale: Fra1 til 3 konsulent-timer pr. måned avhengig av størrelse på bedriften.

Bruksavtalen leverer altså  et tilsvarende antall konsulent-timer pr. måned tilbake. Disse må tas ut senest måneden etter, eller etter spesiell avtale.

Personvern - dokumentasjonssett

1.  Consolid PVD dokumentasjonssett - kr. 5.800,-
2.  Gjennomgang og tilpasning til bedriften - etter avtale 

Systemarbeid, hjelp og rådgivning

Vanlig timepris i 2020 er kr. 990,-

Reiseutgifter

Consolid AS belaster normalt ikke reisetid, men beregner kr 10/km for kjøring i Rogaland. (Utenfor Rogaland – reiseutgifter etter avtale.)

Ta kontakt for mer informasjon, demo og gode tilbud på våre produkter og tjenester

-----

Consolid AS

Hammaren 23

4056 Tananger

90 75 58 49

post@consolid.no

www.consolid.no