Priser på ledelsessystemer basert på Google G Suite / MS Office 365 - SP

1.  Etablering i eget domene med nødvendige tilpasninger: Fra ca 1 dags arbeid - kr 7.500,- (avhengig av kompleksitet).
2.  Opplæring: Etter avtale.
3.  Bruks- og support-avtale: 1 til 5 konsulent-timer pr. måned avhengig av størrelse på bedriften/eller etter avtale.

Bruksavtalen leverer altså  tilsvarende antall konsulent-timer. Disse må tas ut i løpet av måneden eller senest måneden etter (Timepris i 2018 er kr. 990,-).

GDPR - dokumentasjonspakke personvern

1.  Consolid PVD dokumentasjonssett - kr. 5.800,-
2.  Gjennomgang og tilpasning til bedriften: Dette avtales og gjøres sammen med oss. Dette vil erfaringsmessig ta fra 1-2 dagers arbeid avhengig av kompleksitet, og belastes med ordinær timepris.

Systemarbeid, hjelp og rådgivning

Vanlig timepris i 2018 er kr. 990,-

Reiseutgifter

Consolid AS belaster normalt ikke reisetid, men beregner kr 10/km for kjøring i Rogaland. (Utenfor Rogaland – reiseutgifter etter avtale.)

Consolid AS

www.consolid.no

Hammaren 23

4056 Tananger

90 75 58 49

post@consolid.no