Consolid AS tilbyr dette

              

ISO baserte ledelses-system som bygger på standard software som Google G Suite og Microsoft Office 365/Sharepoint.

Rådgivning og hjelp til å få satt bedriftens rutiner i system i et prosessorientert og ISO basert ledelses-system

Hjelp til å komme igang med kontinuerlig forbedringsarbeid - revisjoner/audits, risikostyring, granskninger og avviks-behandling. Consolid ønsker å være et fast kontaktpunkt ved behov.

    

    

Nye EU-regler for personvern. Kurs/workshops og rådgivning. Dokumentasjon av tilpasning til GDPR hører naturlig inn i bedriftens ledelsesystem.

Hjelp til sertifisering i henhold til de vanligste ISO-standardene - 9001, 14001, 35001, 27001

Prosjektledelse: Consolid AS er PRINCE2 sertifisert innen planlegging, delegering, overvåkning og styring av prosjekter.

Consolid AS

www.consolid.no

Hammaren 23

4056 Tananger

90 75 58 49

post@consolid.no