Hva er et ledelsessystem for kvalitet

For å si det enkelt: Et ledelsessystem for kvalitet er et system som ledelsen bruker for å forbedre kvaliteten på bedriftens produkter og tjenester for at kundene skal bli mer fornøyde, og for at bedriften skal nå sine mål om inntjening og resultater.

Hva er et ISO 9001 basert ledelsessystem for kvalitet?

Det er det samme, men da arbeider man systematisk i henhold til et sett med krav og retningslinjer som er spesifisert i ISO standarden for å oppnå det samme. Man kan selvsagt arbeide i henhold til ISO 9001 uten å være sertifisert. 

Trenger vi å sertifisere vårt ISO 9001 baserte ledelsessystem?

ISO 9001 er generell og gjelder for alle bransjer. Sertifiseringen er et bevis for at bedriften arbeider systematisk i henhold til et sett med krav og retningslinjer som er spesifisert i den internasjonale ISO standarden. Sertifiseringen forteller omverdenen at dette har blitt nøye kontrollert, vurdert og godkjent av et akkreditert sertifiseringsbyrå. Sertifiseringen forteller også at dette er et område som bedriften tar alvorlig gjennom årlige oppfølgninger og regelmessige resertifiseringer. Det er et ubestridelig kvalitets-stempel.

Fordelen med et ISO basert ledelsessystem for kvalitet

Flere bransjer opplever at viktige kunder i økende grad krever at leverandørene har implementert ISO baserte ledelses-systemer. Krav kommer ofte fra større aktører og fra det offentlige, og oppstår fordi disse ønsker å samarbeide på langsiktige kontrakter med seriøse leverandører som de har tillit til, og som kan levere forutsigbar og stabil kvalitet over lang tid.
Kundene etterspør og vil betale for trygghet. Leverandører som tilbyr produkter og tjenester produsert innenfor et effektivt ledelses-system kan tilby denne tryggheten.
Sertifisering er selvsagt ikke et formelt krav i forbindelse med standardene, men kan kreves av kundene dine. Behovet for sertifisering kan også påvirkes av konkurrentene dine, eller krav i lover og forskrifter.
Alternativet til sertifisering er å utstede en egenerklæring om at ledelsessystemet samsvarer med for eksempel NS-EN ISO 9001:2015.

Consolid – Våre løsninger

Våre systemer baseres på grunnelementene i alle de viktigste standardene (9001, 14001, 45001 og 27001), og leverer et komplett rammeverk for å tilpasse ledelsessystemet til behovet i bedriften din.
Vi konsentrerer oss om det som er viktig, og fokuserer på utvikling og kontinuerlig forbedring. Consolid ønsker at ditt ledelsessystem skal gi resultater i form av forbedrede resultater. Bruken av systemet skal oppleves hensiktsmessig og positivt, og ikke bare som et middel for å få sertifikatet.
Uansett så ønsker vi å være en samarbeidspartner, og gi dere den hjelpen som dere trenger for å nå de målene som dere har.