Løsninger

Consolid CLS basert på Microsoft 365 / SharePoint

Consolid CLS utnytter mulighetene i Office-produktene, og setter disse sammen i SharePoint. Herfra bygger vi opp alle elementene som er nødvendige for å dokumentere og distribuere bedriftens tilpasning til ISO standardene.

Microsoft 365/Sharepoint Online er et meget kraftig og godt produkt, som er under kontinuerlig utvikling og forbedring.

Fordeler med Consolid CLS

  • Bransjeuavhengig system som fokuserer direkte på kravene i standardene uten for mange «kjekt å ha» avsporinger.
  • Vi konsentreres oss som det som er viktig, og fokuserer på utvikling og kontinuerlig forbedring.
  • Consolid CLS er ikke et lisensiert produkt. Dere betaler for den tid det tar å installere og sette opp systemet i eget domene. I tillegg inngås en årlig bruksavtale som er en forhåndsbetaling for et visst antall konsulent-timer som kan tas ut og benyttes fritt i løpet av året.
  • Bedre utnyttelse av programvare som dere ALLEREDE betaler lisens for.
  • Kompetanse og kunnskap som dere får gjennom bruk av CLS kan overføres til andre deler av virksomheten.
  • Både Microsoft 365 og Google Workspace representerer et state-of the art-nivå både tekninsk og sikkerhetsmessig,  og er under kontinerlig utvikling og forbedring.

Consolid CLS basert på Google Workspace – Kvalitet/Miljø/IT-sikkerhet/HMS

For bedrifter som bruker Google anbefaler vi Workspace som motor for utvikling og distribusjon av ledelses-systemer.  Consolid CLS  bygges også på denne plattformen.

Google Workspace anbefales også som et rimelig og effektivt alternativ for å bygge opp og sette sammen de elementene som er nødvendige å dokumentere bedriftens kvalitetssystem (9001), miljøstyringssystem (14001),  ledelsessystem for arbeidsmiljø (45001), system for informasjonssikring (27001) eller internkontroll-system.

Å utnytte programvare som allerede brukes i bedriften gir selvsagt tilsvarende fordeler som for Sharepoint.  Satser bedriften på Google, vil Consolid CLS basert på Workspace levere alt dere trenger for å utvikle og dokumentere tilpasningen til ISO standardene.

Consolid AS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 innenfor fagområdet: Løsninger og bedriftsrådgivning innen kvalitet og andre ISO-baserte ledelsessystemer.