Presentasjon

Sky-baserte løsninger

Consolid leverer løsninger som bygger på MicroSoft 365 / SharePoint eller Google Workspace. Innfør ledelsessystemer med bruk av program-vare som dere allerede har og betaler for, og som dere allerede har kompetanse på.


Vi spesialiserer oss på systemstandardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001

  • Styringsdokumenter
  • Ledelsesprosesser og rapportering
  • Drift- og produksjons-prosesser
  • Registrering og behandling av avvik
  • Planlegging, evaluering og forbedring

Løsninger, hjelp og rådgivning

Consolid leverer hjelp til å komme i gang, og bistår med nødvendig hjelp gjennom hele prosjektet frem mot sertifiseringen.

ISO baserte ledelsessystemer som bygger på MicroSoft 365 / SP eller Google WS

La oss gjøre  det på en smidig måte som ikke belaster organisasjonen mer enn nødvendig. Bruk kvalitetssystemet til å dokumentere at dere oppfyller krav i lover og forskrifter, krav fra kunder og krav som dere legger på dere selv. Kom i gang med kontinuerlig forbedringsarbeid basert på ISO-standardene.

I samarbeid med dere kan vi sette opp en fremdrifts og gjennomføringsplan som tilpasses til det målet som dere har.

Dere vil ha full kontroll på i  hvor stor grad dere ønsker hjelp i prosjektarbeidet, og hvor mye dere vil gjøre selv.