Vår prismodell

Consolid CLS – Ledelsessystemer basert på Google WS eller Microsoft 365 / SP

Kjøp

Prisen på Consolid CLS er kostnaden for den tiden det tar å etablere og  bygge opp systemet hos kunden.
Dette ligger på mellom 20-30 timer avhengig av ønsket innhold og kompleksitet. 

Bruksavtale

I tillegg kommer en avtale om et visst antall forhåndsbetalte konsulenttimer som kunden kan ta ut etter behov i løpet av året. Denne vil ligge fra 1-3 timer pr. måned, avhengig av størrelsen på bedriften. Avtalen kan om ønskelig sies opp etter år 2, men så lenge den opprettholdes gir den til enhver tid 15% rabatt på gjeldende timepris.

Dette betyr at Consolid CLS ikke er et lisensiert produkt. Som kunde betaler du kun for konsulenttid i henhold til kjøps- og bruksavtalen. Du beholder eiendomsretten til alt som er bygget opp selv om du ikke ønsker å fortsette samarbeidet med Consolid AS.

Konsulentarbeid og reiseutgifter

Gjeldende timepris i 2024:  kr. 1.160,-

Consolid AS belaster normalt ikke reisetid, men beregner kr 15/km for kjøring i Rogaland.
Dette  skal dekke reisetid, bompenger, ferje og parkeringsutgifter. (Utenfor Rogaland – reiseutgifter etter avtale.)