Personvernererklæring

Omfang

Denne personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Consolid AS, og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres av ansatte, eller andre som representerer oss. Dette inkluderer all interaksjon med kunder, prospekts, samarbeidspartnere og leverandører, uansett kommunikasjonsform.

Personopplysninger

Consolid AS oppbevarer opplysninger om kontaktpersoner i de firma vi har forbindelse med. Denne informasjonen omfatter:

 • Navn
 • Stilling i firmaet
 • E-post/telefon som benyttes i arbeidsforholdet.

Informasjonen er samlet inn som følge av kontakt med representanter for firma i disse sammenhengene:

 • Kontakt i forbindelse med B2B markedsføring og salg
 • Firma som er våre kunder eller leverandører
 • Samarbeidende firma
 • Deltakere på kurs og eller arrangementer i regi av oss eller andre firma
 • Firma/ansatte personer som aktivt har meldt seg på informasjons-abonnementer på www.consolid.no

Formålet med disse opplysningene er å kunne ivareta forretningsforholdet, og også å kunne informere om og tilby produkter og tjenester til interesserte firma.

De registrertes rettigheter

 • Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og sletting av data vil bli utført på forespørsel til daglig leder.
 • Dersom du har meldt deg på et informasjons-abonnement, kan du melde deg av dette ved alle nye utsendelser, eller ved å kontakte daglig leder.
 • Vi har ingen rutiner for profilering eller automatisert behandling av personopplysninger.
 • Vi utleverer aldri personopplysninger til 3dje part uten at dette er avtalt på forhånd.

Våre produkter

Consolid AS kan få innsyn i de personopplysninger som de behandlingsansvarlige har implementert i de systemene som er levert av oss. Det inngås derfor Databehandleravtaler med de firma som bruker våre produkter. Avtalene skal klarlegge og avgrense ansvaret mellom partene, og sørge for nødvendig datasikkerhet for de registrerte. 

De systemene som vi leverer bruker i liten grad personopplysninger, og krever under ingen omstendighet informasjon som i lovverket betraktes som sensitiv. 

Informasjon som behandles begrenser seg til å omfatte navn, stilling, E-post til de ansatte registrerte som innføres i bedriftenes implementasjon av systemene. 

Informasjonskapsler / Cookies

Dette er standard internett-teknologi som de fleste nettsteder benytter. En informasjonskapsel legges i minnet til nettleseren du benytter, og gjør at man bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du derfor selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert.

consolid.no benytter følgende cookies:

Google Analytics

Vi benytter Google Analytics for å analysere hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi kan bruke denne informasjonen til å for eksempel lage rapporter om trafikktall, hvor besøkende er lokalisert og lignende. Informasjonen er helt anonym, og brukes ikke til å identifisere deg personlig som besøkende på nettstedet.

Taushetsplikt

Alle ansatte, og alle som representerer Consolid AS, er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.


    Tananger, 19. mars 2023

      Anders Storegraven
            Daglig leder

      Telefon 90 75 58 49