Referanser

Smart Management AS

Vi har samarbeidet med Consolid AS siden våren 2019, og i 2021 ble vi sertifisert på ISO 9001/27001. I hele denne perioden frem til i dag, har Consolid vært innleid som QA-leder i Smart Management, og hatt ansvaret for videreutvikling av QA-systemet og forbedring av våre arbeidsrutiner og prosesser.

Enkelte av våre kunder er blant de største innen Olje og Energi, og som leverandør til disse forholder vi oss til krav som krever en del ressurser for å imøtekomme. Vi opplever det derfor som en lettelse å kunne overlate mye av ansvaret for dette arbeidet til en kompetent og god kollega, som sørger for at vi er i samsvar og oppdaterte.

Spiss-kompetanse på ISO standardene, meget god generell kjennskap til IT, fleksibilitet og evne til å trø til når det gjelder, er egenskaper som er viktige for oss og som gjør at vi opplever et godt samarbeid med Consolid AS.

Bernt Wold,
Smart Management AS
Daglig leder/CEO

Telemark Kompetanse AS

Sommeren 22 inngikk vi en avtale med Consolid AS om hjelp frem mot en ISO 27001 sertifisering basert på Consolid CLS. Vi bestemte oss etter hvert til å utvide scopet til også å omfatte ISO 9001.

Vi er meget godt fornøyde med samarbeidet og resultatet. Vi vil spesielt fremheve den planleggingen, kontrollen og fremdriften som er levert.

Levert som forutsatt, innenfor den tidsrammen og kostnaden som vi forventet, og kun med en håndfull forbedringsforslag på sertifiseringsrevisjonene for ISO 9001:2015 og ISO 27001:2022 nå i juni 23, har gjort at dette for oss har blitt et meget vellykket prosjekt!

Erling Rønnekleiv,
Telemark Kompetanse AS
Daglig leder