Ledelses-systemer

Consolid CLS basert på Office 365 / SP Online

Ledelsessystemer basert på MS-Office 365/Sharepoint

Consolid CLS utnytter mulighetene i Office-produktene, og setter disse sammen i SharePoint. Herfra bygger vi opp alle elementene som er nødvendige for å dokumentere og distribuere bedriftens tilpasning til ISO standardene.

Fordelene er helt åpenbare:

  • Utnytt kompetanse som dere allerede har, og programmer som dere allerede betaler for.
  • Reduser kostnadene til opplæring og årlig lisensiering.
  • Med økt kompetanse finner dere etterhvert flere nye bruksområder for Sharepoint.
  • Programmene har også stort potensiale som en komplett forretningsløsning. Ta mulighetene i bruk.

Office 365/Sharepoint Online er et meget kraftig og godt produkt, som er under kontinuerlig utvikling og forbedring.

Kvalitet/Miljø/IT-sikkerhet/HMS

Consolid CLS basert på Google G Suite

For bedrifter som satser på Google anbefaler vi G Suite som motor for utvikling og distribusjon av ledelses-systemer.  Consolid CLS  bygges også på denne plattformen.

G Suite anbefales også som et rimelig og effektivt alternativ for å bygge opp og sette sammen de elementene som er nødvendige å dokumentere bedriftens kvalitetssystem (9001), miljøstyringssystem (14001),  ledelsessystem for arbeidsmiljø (45001), system for informasjonssikring (27001) eller internkontroll-system.

Å utnytte programvare som allerede brukes i bedriften gir selvsagt tilsvarende fordeler som for Sharepoint.  Satser bedriften på Google, vil Consolid CLS basert på G Suite levere alt dere trenger for å utvikle og dokumentere tilpasningen til ISO standardene.

Se eksempler på: