Sky-baserte ledelses-systemer

     - Kvalitetssystem - ISO 9001

     -  Miljøstyringssystem  - ISO 14001

     - Informasjonssikkerhet - ISO 27001

     - Kontinuerlig forbedringsarbeid

Innfør ISO-baserte kvalitetssystemer uten å gå til innkjøp av tunge og dyre spesialsystemer.

ISO baserte ledelsessystemer
  • Ledelsesprosesser og rapportering
  • Drift- og produksjons-prosesser
  • Planlegging, evaluering og forbedring
  • Risikostyring
  • Registrering og behandling av avvik

Gjør det enkelt. Utvid etter behov. Bruk systemene til å dokumentere kontinuerlig forbedring i bedriften. En eventuell sertifisering kan komme etterhvert.

Personvern - GDPR

     - Personvernerklæring

     - Databehandleravtaler

     - Sikkerhetsinstrukser

     - Komplett dokumentasjon

Løsningene inneholder maler for de elementene som er nødvendige for å oppfylle og dokumentere bedriftens tilpasning til nye regler for personvern.

Risikovurderinger og risikostyring

Risikostyring har tradisjonelt vært innarbeidet i forbindelse med HMS-forhold.  2015 versjonen av ISO 9001 er tydelig på risikostyring av forhold knyttet til levering av produkter og tjenester. Å kontrollere risiko for brudd på personvernet blir også obligatorisk fremover.

Systemer, hjelp og rådgivning

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og referanser

Ta kontakt for mer informasjon, demo og gode tilbud på våre produkter og tjenester

-----

Consolid AS

Hammaren 23

4056 Tananger

90 75 58 49

post@consolid.no

www.consolid.no