Sky-baserte kvalitets-systemer

     - Kvalitetssystem - ISO 9001 / 14001

     - Informasjonssikkerhet - ISO 27001

     - Risikostyring

     - Internkontroll

     - Kontinuerlig forbedringsarbeid

Innfør ISO-baserte ledelsessystemer uten å gå til innkjøp av tunge og dyre spesialsystemer.

ISO baserte ledelsessystemer
  • Ledelsesprosesser og rapportering
  • Drift- og produksjons-prosesser
  • Planlegging, evaluering og forbedring
  • Avviks-registrering og -behandling

Gjør det enkelt. Utvid etter behov. Bruk systemene til å dokumentere kontinuerlig forbedring i bedriften. En eventuell sertifisering kan komme etterhvert.

Personvern - GDPR

 

     - Personvernerklæring

     - Databehandleravtaler

     - Komplett dokumentasjon

Løsningene inneholder alle de elementene som er nødvendige for å oppfylle og dokumentere bedriftens tilpasning til nye regler for personvern.

Risikovurderinger og risikostyring

God risiko-styring blir stadig mer aktuelt. Å kontrollere risiko for brudd på personvernet blir også obligatorisk fremover.

Systemer, hjelp og rådgivning

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og referanser

Consolid AS

www.consolid.no

Hammaren 23

4056 Tananger

90 75 58 49

post@consolid.no